Werkgroep rapporten:
Rianne Boer leerkracht groep 6 + innovatiecoach (voorzitter werkgroep)
Inge Haverhals leerkracht groep 7 + rekencoördinator
Sabine van de Loo leerkracht groep 5
Ilse van Nunen leerkracht groep 4 + VCP
Astrid Jochems leerkracht groep 7
Bob Verveda leerkracht groep 5 + MT + MR
Janneke van Geloven leerkracht groep 7 (vervangt Astrid Jochems)

Bij de ontwikkeling van de nieuwe rapporten werkte ik volgens het model van Design Thinking. De voortgang zal dan ook beschreven worden middels dit stappenplan:

Empathize:
Tijdens het bouwoverleg op donderdag 11 april stonden de rapporten op de agenda. De huidige rapporten waren vormgegeven als cijferlijsten. In het bouwoverleg werd besproken dat het wenselijk was om de rapporten te moderniseren. Hoe dit echter vormgegeven moest worden, was nog niet helder. Ik gaf aan dit onderdeel op mij te willen nemen als innovatiecoach en direct sloten verschillende collega’s zich vrijwillig aan bij de werkgroep. Hieruit bleek duidelijk de noodzaak van de innovatie.

N.a.v. het bouwoverleg heb ik vergadermomenten gepland met de werkgroep. We zijn begonnen met painstorming om de pijnpunten en wensen in beeld te brengen.

Define:
De painstorming heb ik uitgewerkt en besproken met zowel de werkgroep als overige teamleden. Op deze manier werd de noodzaak voor het nieuwe rapport helder voor leerkrachten.

Ideate:
N.a.v. de painstorming zijn we voorbeeld van andere scholen gaan verzamelen. Hoe wordt het rapport op andere scholen vormgegeven? Hoe zien reflectiebladen, mappen, Parnassysrapporten en trotswerken er op andere scholen uit? Deze voorbeelden hebben we met de werkgroep geclusterd naar een concreet voorstel. Vervolgens hebben we het voorstel gedeeld in een WOS. De teamleden hebben hun mening hierover gegeven. Samen zijn we op deze manier tot een totaalplaatje gekomen waar ieder teamlid zich in kon vinden.

Prototype:
Toen helder was wat het idee was hebben we er met de werkgroep voor gezorgd dat we een ‘proefmap’ hadden. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat het digitale rapport uit Parnassys op de juiste manier klaar stond. We hebben telkens het prototype bijgesteld tot een ieder zich hierin kon vinden.

Test:
Op 7 en 10 februari gaan de leerkrachten aan de slag met het ontwikkelen van de rapporten. Op 17 en 18 februari vinden de oudergesprekken plaats. De nieuwe rapporten worden tijdens deze gesprekken voorgelegd aan de ouders en kinderen. N.a.v. deze gesprekken zullen we de ervaringen met elkaar bespreken en mogelijke aanpassingen doorvoeren voor de volgende rapportperiode.

Downloaden (DOCX, Onbekend)

De vormgever heeft een omslag ontwikkeld voor de rapportmappen. Deze ziet er als volgt uit:

Downloaden (PDF, Onbekend)

Downloaden (PDF, Onbekend)

Categorieën: Innovatiecoach

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *