Werkgroep rapporten:
Rianne Boer leerkracht groep 6 + innovatiecoach (voorzitter werkgroep)
Inge Haverhals leerkracht groep 7 + rekencoördinator
Sabine van de Loo leerkracht groep 5
Ilse van Nunen leerkracht groep 4 + VCP
Astrid Jochems leerkracht groep 7
Bob Verveda leerkracht groep 5 + MT + MR

Stap 1:
Tijdens het bouwoverleg op donderdag 11 april stonden de rapporten op de agenda. De huidige rapporten zijn vormgegeven als cijferlijsten. In het bouwoverleg werd besproken dat het wenselijk is om de rapporten te moderniseren. Hoe dit echter vormgegeven moet worden, is nog niet helder. Ik gaf aan dit onderdeel op mij te willen nemen als innovatiecoach en direct sloten verschillende collega’s zich vrijwillig aan bij de werkgroep. Hieruit blijkt naar mijn idee de noodzaak van de innovatie.

Stap 2:
Sabine kwam met het idee om eens te kijken naar www.schoolfolio.nl . Via deze website kunnen kinderen een online portfolio maken in een veilige omgeving. Op aanraden van Sabine heb ik een testomgeving aangemaakt: https://bshubertus.schoolfolio.nl  . Deze omgeving kan naar mijn idee goede input geven voor de nieuwe portfoliorapporten. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze website ook geschikt is om te gebruiken als rapportage.

Op De Boemerang ben ik als innovatiecoach ook bezig geweest met het ontwikkelen van portfolio’s. De leerlingen op De Boemerang hebben een map met 8 tabbladen, één tabblad voor ieder schooljaar. Deze portfolio’s zijn als volgt opgebouwd:
– algemene uitleg
– uitdraai rapport parnassys methodetoetsen met opmerkingen per deelgebied
– uitdraai grafieken niet-methodegebonden toetsen
– reflectieblad leerling (smileys per deelgebied en doelenblad ingevuld door leerling)
– 1 trotswerk gekozen door de leerling

Stap 3:
Woensdag 15 mei: overleg met Suzanne Vlug en Amber van Poppel.
Informatie gekregen van Suzanne over de portfolio’s en rapporten op Cleijn Hasselt. Zij werken met vergelijkbare populatie. Basisdocumenten mee gekregen welke als input gebruikt kunnen worden.
Gesproken met Amber. Zij werken met 5 vragen in de vingers om te reflecteren. Ook dit document wordt gebruikt als input voor de volgende brainstormsessie.

Stap 4:
Dinsdag 28 mei: overleg met werkgroep rapporten.

Downloaden (PDF, 22KB)


Downloaden (DOCX, Onbekend)

Stap 5:
Donderdag 27 juni overleg met werkgroep rapporten.
Besproken welke onderdelen we willen benoemen in het rapport van Parnassys. Dit brengen we in op de startvergadering van het nieuwe schooljaar.

Stap 6:
Vrijdag 16 augustus startbijeenkomst nieuwe schooljaar.
Korte stand van zaken werkgroep gegeven. Besproken dat we de cijfers in willen gaan voeren in Parnassys om de werkdruk te verlagen. Dit wordt goed ontvangen. Collega’s weten dat zij de cijfers in moeten gaan voeren in Parnassys en niet meer in losse bestanden. We hebben aangegeven dat dit klaar gezet gaat worden voor ze. ICT’er is hiermee al aan de slag gegaan. Verdere vormgeving van het rapport wordt later besproken.

Stap 7:
Dinsdag 3 september werkmoment met ICT’er Berry.
Klaar zetten van de juiste lijsten in Parnassys.

Stap 8:
Dinsdag 17 september bijeenkomst werkgroep rapporten

Categorieën: Innovatiecoach

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *