Bezoek Hans van Daelen
Op vrijdag 16 december gingen we met onze groep trainees op bezoek bij Hans van Daelen (directeur van de stichting). Ik heb deze bespreking als erg positief ervaren. Een aantal dingen heeft Hans mij echt meegegeven:
– Doe alleen dingen die een toegevoegde waarde zijn voor de kinderen: bij alles wat ik als leerkracht doe, dien ik mijzelf de vraag te stellen ‘wat levert dit op voor de kinderen’?. Wanneer ik tot de conclusie kom dat het voor de kinderen niets oplevert, moet ik het niet doen.
– Geloven in wat ik doe: in het gesprek vroeg Hans wie er werkdruk ervaart door de groepsgrootte. Ik gaf aan dat ik deze druk wel ervaar in mijn groep van 34 kinderen. Ik heb soms het gevoel dat ik niet uit ieder kind haal wat ik zou kunnen halen wanneer ik met een kleinere groep zou werken. Hans vroeg aan mij hoe ik het werken organiseer in mijn groep. Ik gaf aan dat ik op veel momenten kinderen op andere plekken laat werken (mediatheek, BSO, gang en stiltelokaal). Tegelijkertijd liet ik weten dat ik hier niet altijd blij mee ben. In de werksfeer geeft deze keuze namelijk veel rust. Aan de hand van voortoetsen en data kies ik welke kinderen in welke ruimte werken. Tijdens de les monitor ik de kinderen via mijn resultatenmonitor. Doordat de kinderen verspreid zitten over verschillende ruimtes is het voor mij echter wel lastig om de kinderen te controleren en direct van feedback te voorzien. Ik maakte mij hier zorgen over. Niet omdat ik het zelf een zorgwekkende situatie vond, maar omdat ik mij afvroeg of bijvoorbeeld een toekomstige observant deze manier van werken zou waarderen. Hans gaf echter aan dat dit juist een goede manier van werken is en dat ik op deze manier kinderen aanspreek op hun verantwoordelijkheden. Hij vertelde een verhaal over een schoolplein wat beschikte over een bos. In eerste instantie was het hek naar het bos altijd gesloten omdat de surveillanten niet wisten hoe zij anders toezicht konden houden. In de nieuwe situatie werd het hek open gezet. De kinderen renden het bos in en ontdekten veel nieuwe dingen. Hans gaf aan dat het juist goed is dat we als leerkracht niet overal bovenop zitten. Kinderen hebben immers het recht om nieuwe dingen te ontdekken.

Categorieën: Module 2 en 6Portfolio

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *