kijkwijzer

Achtergrondinformatie observatie Angela:
Ik ga een Engelse les geven aan de hand van het liedje ‘Our House’ van ‘Madness’. Dit liedje staat in Groove Me en heeft een hele oude clip. De kinderen gaan in groepjes een nieuwe clip bedenken. Voordat zij dit kunnen, moeten zij natuurlijk wel weten waar het liedje over gaat. De clip moet namelijk een vertaling zijn van het verhaal dat wordt verteld. We starten met het maken van een woordweb. Ik benoem de eisen waaraan de videoclip moet voldoen. We werken in 7 groepjes (6 x 5 en 1 x 4). Het groepje met het beste idee mag volgende week hun videoclip opnemen met de green screen.
De kijkwijzer heb ik ontwikkeld met een aantal uitgangspunten in mijn achterhoofd:
-de kijkwijzer moet als een reflectie dienen voor de kinderen. Om deze reden wil ik dat er een doelstelling uit voort komt.
-de kijkwijzer moet aantrekkelijk zijn voor de kinderen
-de kijkwijzer moet overzichtelijk en concreet zijn
-de kijkwijzer moet de kinderen uitnodigen om met de observant in gesprek te gaan
-de kijkwijzer moet een toegevoegde waarde zijn voor onze datamuur
-de kijkwijzer moet gekoppeld zijn aan theorie
-de kijkwijzer mag geen checklist zijn

Ik merk dat ik de beeldbegeleiding in dit traineeship een grote toegevoegde waarde vind. Je leert hierdoor bewust te kijken en te luisteren naar jezelf. Het geven van feedback aan de hand van beelden vergroot het eigenaarschap van kinderen. Een foto of video laat immers nooit iets zien wat niet heeft plaatsgevonden. Om deze reden maak ik gebruik van foto’s in mijn kijkwijzer. http://www.beeldbegeleiding.info/wp-content/uploads/2013/08/Beeldbegeleiding-2015-Praxis.pdf

Tevens heb ik met deze kijkwijzer een koppeling gelegd naar verschillende aangeboden theorieën. De kijkwijzer gaat uit van vier kernwaarden. Deze kernwaarden zijn voor mij als leerkracht de basis van het onderwijzen. De vier kernwaarden zijn: instructie, eigenaarschap, motivatie en feedback. Ik heb mijn persoonlijke kernwaarden gekoppeld aan bestaande theorieën. Zo zie je dat de HGW-cyclus centraal staat in de kijkwijzer. De HGW-cyclus bestaat uit vier fasen: begrijpen, waarnemen, plannen en realiseren. Ik heb gekozen voor de HGW-cyclus omdat deze concreter toe te passen is in de prakijk dan de OGW-cyclus (rekenbijeenkomst 16-12-2016). In mijn ogen dient een leerkracht deze cyclus in gedachten continu te doorlopen. De cyclus is zo ook toe te passen op de instructie, verwerking en evaluatie als losse componenten. De HGW-cyclus maakt het voor een leerkracht mogelijk om doelgericht te werken. Naast de HGW-cyclus heb ik daarom ook een prominente plek gegeven aan de doelstellingen. Voorafgaand aan deze les heb ik doelstellingen beschreven op inhoud en vaardigheden.  Aan het einde van de observatie verwacht ik dat de observant doelstellingen formuleert voor ons als groep. Ik heb er bewust voor gekozen om de doelstelling aan de groep als geheel te koppelen omdat ik vind dat ik mijn doelstellingen samen met de kinderen dien te behalen.

Tot slot geeft mijn kijkwijzer aandacht aan het geven van feedback. In de afgelopen periode heb ik geleerd dat goede feedback geven nog niet zo eenvoudig is. Er is dan ook een ontzettend grote hoeveelheid aan theorie beschikbaar over het geven van feedback. Het doel van feedback is het verkleinen van de kloof tussen waar de leerling zich bevindt en waar hij/zij zou moeten zijn. Feedback kan een grote effectgrootte bereiken. Goede feedback kent een effectiviteit van 0.79. Dit is twee keer zo groot als het gemiddelde effect van onderwijseffecten.

Effectiviteit goede feedback

Effectiviteit goede feedback

In mijn kijkwijzer heb ik gekozen voor een theorie van John Hattie (Leren zichtbaar maken, 2014). In zijn theorie geeft hij aan dat er vier feedbackniveaus zijn die corresponderen met de fases van leren. De vier feedbackniveaus zijn taakniveau, procesniveau, zelfregulatie en persoonlijk niveau (/zelfniveau).

De niveaus en vragen van feedback

De niveaus en vragen van feedback

Categorieën: Module 2 en 6

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *