oudermeedenkavond foto 1
Afgelopen woensdag vond de derde ouder meedenkavond plaats. Vandaag stonden de opbrengsten van de school centraal. Een delegatie van 9 personeelsleden en 14 ouders was aanwezig bij deze avond. Het is een wat lage opkomst voor een school van circa 400 kinderen. Dit mocht echter de pret niet drukken. De aanwezige ouders waren actief betrokken bij de ontwikkelingen die de school op dit moment door maakt. De directeur presenteerde de tussenopbrengsten van dit schooljaar in vergelijking tot voorgaande schooljaren. Na deze presentatie splitste de groep zich op. Leerkrachten gingen in gesprek met kleine groepjes ouders. Interessante onderwerpen kwamen naar voren. Het aandachtspunt over de communicatie op De Boemerang kwam ook in deze gesprekken weer naar voren. Ouders geven aan dat zij niet eenduidig door iedere leerkracht geïnformeerd worden. We hebben gesproken over geschikte media hiervoor. Tevens gaven ouders aan dat het hun wens is dat ouders door de school vaker op hun talenten aangesproken worden. Zo bood een ouder aan dat haar man graag zijn vrachtwagens ter beschikking wilde stellen voor een dode hoek project. Deze geluiden zijn meteen opgepakt en de school neemt dit mee in de toekomstplannen. Uiteindelijk werd de avond afgesloten met een samenvatting van de besproken punten. Om de avond af te sluiten, stelde de directeur als eindvraag ‘zijn er nog vragen of opmerkingen voordat we deze avond afsluiten?’. Een van de ouders stak haar vinger op. Zij stelde de vraag ‘is het misschien een goed idee dat we ons nu meteen verdelen over groepen zodat we de punten ook daadwerkelijk uit gaan werken? We kunnen onze namen wellicht bij de verschillende onderwerpen schrijven zodat we ervoor kunnen zorgen dat de taken op korte termijn worden doorgevoerd’.

Deze slotvraag van de ouder laat zien dat een kleine groep ouders toe is aan educatief partnerschap. Op deze manier creëren we als school een steeds groter draagvlak om een echte driehoeksverhouding met ouders en kinderen te ontwikkelen. Er is een start gemaakt voor een ‘ Boemerang Community’.
oudermeedenkavond 2 oudermeedenkavond 3 oudermeedenkavond 4 oudermeedenkavond 5 oudermeedenkavond 6oudermeedenkavond 1

Categorieën: Module 3Portfolio

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *