Visie van de school: http://www.bs-christoffel.nl/visie-en-kernwaarden/ 
Thijmen 2.0
Basisschool De Christoffel stelt zichzelf het doel om toekomstgericht te gaan werken. In de praktijk willen zij dit doen door steeds meer 21st Century Skills in hun lesaanbod te verweven. Basisschool De Christoffel is momenteel een vrij traditionele school. Veel teamleden van deze school zijn al gedurende lange tijd werkzaam op de school. Vraagstuk voor de school is of de oudere leerkrachten het prettig vinden om deze verandering door te voeren. Het is dan ook de uitdaging om ook deze teamleden mee te krijgen in de vernieuwingsplannen.

Om de toekomstplannen te realiseren, zijn er ook aanpassingen aan het gebouw noodzakelijk. De Christoffel bestaat van oudsher uit twee gebouwen: de meisjesschool en de jongensschool. Enige jaren geleden is hier al letterlijk een ‘brug’ tussen geslagen waardoor de twee gebouwen met elkaar verbonden zijn. In de bouwplannen wordt deze brug verder uitgebouwd. Dit verbindingsstuk gaat ruimte maken voor een inpandig kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO. Het schoolgebouw zal dan ook gesplitst worden in leeftijdsgroepen. De oude jongensschool zal in het thema van het jonge kind komen te staan. Ook de open ruimtes zullen hierop ingesteld worden. Het verbindingsstuk zal ruimte maken voor de peuterspeelzaal, het jonge kind en de middenbouw. De oude meisjesschool zal ingericht worden voor het oudere kind. Door het samenwerkingsverband met Kinderstad ontstaat de mogelijkheid tot educatief partnerschap. Op deze manier kan een doorgaande lijn ontstaan in de ontwikkeling van het kind van 0 tot 13 jaar.

De plannen van de school zijn vastgelegd in een meerjarenplan. De gemeente wilde graag werken aan de ontwikkeling van Integrale Kind Centra (IKC). Basisschool De Christoffel is een van de scholen die mee werkt aan dit plan. In het meerjarenplan staan 14 doelstellingen van de gemeente beschreven waaraan scholen moeten voldoen om het IKC label te krijgen. De Christoffel heeft hier duidelijk naartoe gewerkt. De plannen zijn in mijn beleving niet per definitie vernieuwend, maar des ondanks wel een goede ontwikkeling voor deze school.

De toekomstplannen zijn in samenwerking met Kinderstad, directeuren en een architect ontwikkeld. Helaas is het de school nog niet gelukt om ook ouders en kinderen volledig te betrekken bij dit traject. Het betrekken van deze partijen zou de driehoek van het educatieve partnerschap compleet kunnen maken. Mogelijk dat deze vertaalslag in de toekomst nog mee genomen kan worden.

Ik ben erg nieuwsgierig hoe de school de samenwerking in de praktijk gaat brengen. Het zou dan ook leuk zijn om over een aantal jaar nogmaals een kijkje te nemen op De Christoffel. Hopelijk is er dan draagvlak voor deze werkwijze en werken school, partners, kind en ouders als educatieve partners samen. Welke keuzes zal de school gaan maken op het gebied van naschoolse activiteiten, thema’s en schooltijden? De toekomst zal het leren. Veel succes!

Categorieën: Module 3Onderzoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *