Vandaag een inspirerend schoolbezoek gehad op basisschool Helen Parkhurst. We werden rondgeleid door directeur Teun Brand. Een bevlogen, inspirerende en daadkrachtige man. Hij vertelde ons over de kanteling in het onderwijs op de school. Al gauw wordt duidelijk dat hier gewerkt wordt vanuit een duidelijke visie. Sinds dit jaar heeft de school het Dalton concept dan ook verder vorm gegeven. Interessant was de manier waarop deze kanteling samen met de leerkrachten vorm is gegeven. Het draagvlak onder de leerkrachten is dan ook groot. Teun vertelde dat de leerkrachten zelf op democratische wijze beslissingen hebben genomen. Zo moest er bijvoorbeeld een keuze gemaakt worden voor een verdeling van de groepen in de onderbouw en zijn zij dmv onderzoek tot de conclusie gekomen dat combinatiegroepen 1-2-3 de beste optie waren. De leerkrachten mochten zelf pitchen over het onderzoek wat zij hebben gedaan. Collega’s mochten hier kritische vragen bij stellen, maar alles moest wel onderbouwd worden vanuit onderzoek. Wanneer uiteindelijk een voorstel 80% van de stemmen had, werd het voorstel uitgevoerd.
Het is mooi om te zien hoe realistisch Teun kijkt naar de ontwikkeling op zijn school. Hij maakt dan ook een duidelijk onderscheid tussen idealen en de zone van naaste ontwikkeling van de school. In de middagen werkt de school bijvoorbeeld met IPC ( https://ipc-nederland.nl/ipc/wat-is-het-ipc ). Op deze manier worden de leerkrachten ondersteund in het geven van thematisch onderwijs. Teun laat duidelijk merken dat het IPC stapsgewijs ingevoerd wordt. Voor ons zijn de resultaten dan ook duidelijk zichtbaar in de school.

Kijkend naar mijn eigen school heb ik veel geleerd van de manier van werken van Teun. In de komende periode ga ik aan de slag met een handboek voor de Keek op de week. Vanaf volgend jaar is de Keek op de week namelijk een verplicht onderdeel op onze school. Eerder bracht ik al verschillende innovatieve plannen de school in. Echter blijven deze niet altijd kleven. Wellicht dat ik verschillende aspecten van Teun zijn werkwijze mee kan nemen om mijn onderwijsconcept dit keer wel grootschalig te laten landen.

 

Categorieën: Module 4 en 7Traineeship

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *